Nieuwe Website online

Van tijd tot tijd sta ik weer eens stil bij de vraag wat ik eigenlijk wil met mijn werk.                                                                                                                              Ga ik zo door als ik bezig ben, wil ik bepaalde dingen verdiepen en uitwerken en andere loslaten of minder doen? Het afgelopen jaar was ik intensief bezig met inspirerende en verdiepende zanglessen bij Ingrid Voermans die ten alle tijden haast meer op levenslessen lijken, dan op zanglessen die alleen bedoeld zijn om de stem te 'verbeteren'.                                                       Tegelijkertijd heb ik een voor mij best intens traject gevolgd met twee cursussen bij Zen.nl in Delft, die 'eyeopeners' waren in het beter waarnemen en bewust worden van gedachtes en gevoelens .                                               Beiden hebben ertoe geleid dat ik ook in mijn werk toe ben aan verdieping en het fijnslijpen van wat ik de komende jaren wil doen en waar ik voor sta. In het kort gezegd geldt zowel voor mijn werk als uitvoerend zanger als ook voor mijn werk als zangdocent dat ik heb ontdekt veel meer voldoening uit het werk te halen als ik mezelf toesta me niet te moeten bewijzen en me niet laat leiden door wat ik denk wat anderen van mij verwachten, maar veel vaker een stap terug durf te doen, om even te kijken, en ook het 'even niet weten of kunnen' durf  toe te laten.  Hoe goed het kan werken om af en toe even af te wachten ipv meteen in te grijpen mocht ik ervaren in een Masterclass die ik heb gegeven op Buitenkunst en die niet alleen voor de deelnemers, maar zeker ook voor mezelf leerzamer en diepgaander was dan ik vooraf had kunnen bedenken. Dat heeft me gesterkt in het besef dat ik niet per se grote dingen hoef te veranderen, maar dat kleine stappen en meer aandacht wel grote veranderingen teweeg kunnen brengen in wat ik al doe.                      Daarvoor voelde het ook logisch om wat dingen even schriftelijk uit te werken en anders te omschrijven dan ik tot nu toe had gedaan. Dat resulteerde in mijn wens naar een nieuwe website die in uiterlijk en tekst klopt met waar ik voor sta . En uiteraard zal ook deze website gaandeweg steeds weer geactualiseerd en veranderd worden! Veel lees- en kijkplezier!